W poniedziałek 4 października na placu budowy południowego odcinka wschodniej obwodnicy Wrocławia zostanie symbolicznie wbita pierwsza łopata. Fragment WOW od ulicy Grota-Roweckiego do ronda w Żernikach Wrocławskich ma powstać w ciągu najbliższych 14 miesięcy.

Przypomnijmy, południowa cześć wschodniej obwodnicy Wrocławia od dłuższego czasu nastręcza sporo trudności. Już w 2018 roku informowaliśmy o pomyśle podzielenia budowy południowego odcinka na dwa etapy.

Przetarg na pierwszy etap, czyli drogę pomiędzy rondem w Żernikach Wrocławskich a ulicą Grota-Roweckiego, ogłoszono w kwietniu 2018 roku. Do przetargu zgłosiło się czterech zainteresowanych. Wszystkie oferty przekraczały jednak założony przez urząd marszałkowski budżet na realizację tego zadania (nieco ponad 21,5 mln złotych), więc pod koniec lutego 2019 roku postępowanie zostało unieważnione.

Na początku marca 2019 roku Dolnośląska Służba Dróg i Kolei ogłosiła kolejny przetarg na budowę drogi wojewódzkiej od skrzyżowania z ulicą Grota-Roweckiego do drogi wojewódzkiej nr 395. Będzie to trasa o długości około 2,5 kilometra w układzie jednojezdniowym (w przyszłości planowana jest dobudowa drugiej jezdni).

W lipcu 2019 wybrano wykonawcę. Firma Budimex zrealizuje odcinek od ulicy Grota Roweckiego do ronda w Żernikach Wrocławskich w formule zaprojektuj i wybuduj, a koszt całego przedsięwzięcia to prawie 31 mln złotych. Pierwotnie termin wykonania tego zadania ustalono na 28 listopada 2021 roku. Jest on jednak już nieaktualny.

W sierpniu przedstawiciele urzędu marszałkowskiego informowali nas, że nadal oczekują na wydanie przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzji ZRID. W poniedziałek 27 września urząd marszałkowski poinformował, że wojewoda zezwolenie na realizację inwestycji drogowej właśnie wydał.

Wykonawca odcinka od ulicy Grota-Roweckiego do ronda w Żernikach Wrocławskich na wysokości wrocławskiego Jagodna wybuduje go w ciągu 14 miesięcy. Wschodnia obwodnica Wrocławia to jedna z najważniejszych inwestycji drogowych realizowanych na Dolnym Śląsku – podkreśla Michał Nowakowski, rzecznik prasowy marszałka Dolnego Śląska.

Informację potwierdził także sam wojewoda Jarosław Obremski.

Jak informuje Dolnośląska Służba Dróg i Kolei, w poniedziałek 4 października odbędzie się przekazanie placu budowy w ramach inwestycji „Budowa drogi wojewódzkiej od skrzyżowania z ul. Grota-Roweckiego do drogi wojewódzkiej nr 395 (do ronda Żerniki Wrocławskie) i do granicy Wrocławia (ul. Buforowa)”. W trakcie wydarzenia zaplanowano symboliczne wbicie łopaty i tym samym budowa oficjalnie ruszy.

Odcinek do Bielan gotowy dopiero w 2028 roku?

Z kolei jeśli chodzi o drugi etap południowego odcinka WOW (Bielany Wrocławskie – Wysoka – Grota Roweckiego), po unieważnieniu przetargu na zaprojektowanie i wybudowanie tego odcinka, zadanie rozbito na część projektową i budowlaną.

W połowie stycznia 2020 roku Dolnośląska Służba Dróg i Kolei wybrała firmę, która zaprojektuje odcinek wschodniej obwodnicy Wrocławia od ulicy Grota-Roweckiego do węzła w Bielanach Wrocławskich. Koszt wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID dla tego 4-kilometrowego odcinka to 2,27 mln złotych, a wykonawcą jest CONTEK PROJEKT.

Opracowywanie dokumentacji jest w toku. Po jej otrzymaniu możliwe będzie złożenie wniosku o decyzję ZRID – zapowiadała w sierpniu Aleksandra Sopuch z UMWD.

Pierwotny termin zakończenia tego zadania ustalono na 30 czerwca 2021 roku, jednak – jak wyjaśniają przedstawiciele urzędu marszałkowskiego – z uwagi na opóźnienia proceduralne, niezależne od UMWD, konieczne było podpisanie aneksu prolongującego termin realizacji do 31 maja 2022 roku.

Gdy w pierwszej połowie sierpnia pisaliśmy o tym, że magistrat wstrzymał prace nad budową linii tramwajowej na Ołtaszyn, przy okazji wyjaśnień odnośnie wydłużenia tej trasy do Wysokiej, pojawił się wątek wschodniej obwodnicy Wrocławia.

Co ważne, wydłużenie trasy tramwajowej do Wysokiej związane jest silnie z zadaniem Marszałka, czyli budową drogi wojewódzkiej (Bielany-Łany-Długołęka) na odcinku od ul. Buforowej do al. Karkonoskiej. Trwają prace projektowe. Służby Marszałka deklarują ich zakończenie do końca br. A realizacja tego odcinka ma się zakończyć do 2028 roku. Myślenie więc o przedłużeniu trasy tramwajowej w kierunku Wysokiej wymaga w pierwszej kolejności nie tylko wyboru optymalnego rozwiązania dla trasy tramwajowej na Ołtaszyn, ale także zakończenia procesu inwestycji drogi wojewódzkiej – podkreślał Patryk Załęczny z biura prasowego wrocławskiego magistratu.

Zapytaliśmy w urzędzie marszałkowskim, czy rzeczywiście południowy odcinek WOW, od węzła A4 w Bielanach Wrocławskich od ulicy Grota-Roweckiego, zostanie ukończony dopiero w 2028 roku. Przedstawiciele UMWD informują, że po zakończeniu prac projektowych, następnym krokiem będzie przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.

Na dziś nie sposób zatem określić wiążącego terminu oddania tego odcinka do użytku, w konsekwencji czego nie możemy odnieść się do podanego w pytaniu roku 2028 – odpowiadała Aleksandra Sopuch.

Wschodnia Obwodnica Wrocławia
fot. mat. inwestora

Północny odcinek w budowie

Wschodnia obwodnica Wrocławia, zwana też drogą BŁD, to trasa, która docelowo połączy miejscowości na południowych i wschodnich obrzeżach stolicy Dolnego Śląska. Będzie prowadzić od Bielan Wrocławskich, przez Wysoką, Żerniki Wrocławskie, Siechnice, Łany, Kiełczówek, Kiełczów i Mirków aż do Łącznika Długołęka.

Jej całkowita długość wyniesie niemal 30 kilometrów, a w latach 2009 – 2015 zrealizowano obwodnicę na odcinku od Żernik Wrocławskich do Łan o długości 13,5 kilometra. Do ukończenia trasy brakuje więc północnego i południowego fragmentu.

Prace przy budowie północnego odcinka wschodniej obwodnicy Wrocławia, między Łanami a Długołęką ruszyły w połowie 2020 roku. Nowy, północny odcinek WOW rozpocznie się za skrzyżowaniem z ulicą Strachocińską we Wrocławiu, na którym jest już wybudowane rondo i zostanie włączony do drogi wojewódzkiej nr 372 (dawna DK 98), zwyczajowo zwanej Łącznikiem Długołęka. Długość tej trasy to około 10 kilometrów.

Zgodnie z harmonogram inwestycji, termin wykonania północnego odcinka WOW to 14 listopada 2022 roku. Koszt budowy tego fragmentu obwodnicy to ponad 164 mln złotych.

mat. DSDiK

Zdjęcie główne: Corvus monedula, fotopolska.eu, CC-BY-SA 3.0