Wraz z wybuchem pandemii w całej Polsce wzrosło bezrobocie. Dolny Śląsk obecnie wychodzi z kryzysu. Sprawdź, jaka jest sytuacja na lokalnym rynku pracy.

Stopa bezrobocia na Dolnym Śląsku jest obecnie coraz niższa, a przeciętne wynagrodzenia rośnie, co stanowi dobry zwiastun dla lokalnego rynku pracy. Jakie jest bezrobocie we Wrocławiu i kto znajdzie tu zatrudnienie? Opisujemy możliwości pracy na Dolnym Śląsku dla absolwentów szkół wyższych.

Sytuacja na dolnośląskim rynku pracy w ostatnich latach ulegała stopniowej poprawie, a odsetek osób nieaktywnych zawodowo zmniejszał się. Wybuch pandemii COVID-19 przyczynił się jednak do ponownego wzrostu bezrobocia. Dziś sytuacja stopniowo się poprawia, pojawiają się atrakcyjne oferty pracy we Wrocławiu i innych miastach.

Jak wynika z danych GUS, na koniec 2014 roku bezrobocie na Dolnym Śląsku wynosiło 10,4 proc. W ciągu zaledwie pięciu lat, do grudnia 2019 roku, zmalało ono do poziomu 4,6 proc. Rokrocznie odsetek osób nieaktywnych zawodowo zwiększał się w pierwszym kwartale i zmniejszał w następnych, jednak w 2020 r., po wybuchu pandemii COVID-19, nie odnotowano wspomnianego spadku.

Na początku 2020 roku bezrobocie w województwie dolnośląskim wynosiło 4,9 proc., a na koniec II kwartału już 5,6 proc. W krytycznym momencie (III kwartał) wzrosło do 5,7 proc., zaś na koniec 2020 r. było równe 5,6 proc. Duży wpływ na sytuację na rynku pracy miały obowiązujące obostrzenia.

Bezrobocie na Dolnym Śląsku w 2021 roku wynosiło:

 • w styczniu: 5,8 proc.,
 • w lutym: 5,9 proc.,
 • w marcu: 5,8 proc.,
 • w kwietniu: 5,7 proc.,
 • w maju: 5,6 proc.,
 • w czerwcu: 5,4 proc.,
 • w lipcu: 5,3 proc.,
 • w sierpniu: 5,2 proc.

Czy bezrobocie we Wrocławiu również maleje?

Stolica Dolnego Śląska cechuje się niższą od średniej w regionie stopą bezrobocia. Już w 2014 roku osoby nieaktywne zawodowo stanowiły 4,1 proc. ogółu. Z czasem sytuacja mieszkańców największego dolnośląskiego miasta na rynku pracy była coraz lepsza – bezrobocie we Wrocławiu w 2018 roku wynosiło zaledwie 1,9 proc., zaś w 2019 roku – 1,6 proc.

Jednak wybuch pandemii nie pozostał bez wpływu również na stolicę regionu – na koniec II kwartału 2020 r. odsetek osób nieaktywnych zawodowo wynosił bowiem 2,2 proc., a na koniec roku 2020 bezrobocie rejestrowane wynosiło 2,4 proc.

Czy bezrobocie we Wrocławiu maleje? Patrząc na obecne statystyki – nie. Choć jest ono niższe niż w całym dolnośląskim, można określić, że obecnie utrzymuje się na względnie stałym poziomie.

Oto dane GUS przedstawiające stopę bezrobocia we Wrocławiu w 2021 r.:

 • w styczniu: 2,5 proc.,
 • w lutym: 2,6 proc.,
 • w marcu: 2,6 proc.,
 • w kwietniu: 2,6 proc.,
 • w maju: 2,6 proc.,
 • w czerwcu: 2,5 proc.,
 • w lipcu: 2,5 proc.,
 • w sierpniu: 2,5 proc.

Rynek pracy: Wrocław

Wrocławski rynek pracy nazywany jest rynkiem pracownika – to pracodawcy zabiegają o kandydatów. Znalezienie tu zatrudnienia nie stanowi dużego wyzwania, a przeciętne wynagrodzenie brutto mieszkańców stolicy Dolnego Śląska według danych GUS w sierpniu 2021 r. wynosiło 6293,51 zł (tymczasem ogólnopolskie – 5843,75 zł).

Poszukujący pracy we Wrocławiu mogą wybierać oferty dopasowane do swoich potrzeb i oczekiwań, gdyż w tzw. polskiej dolinie krzemowej nie brakuje różnorodnych propozycji pracy. Szczególnie dobrze rozwijają się tutaj sektory: IT, przemysłowy oraz biznesowy.

Pracownicy otrzymują możliwość uczestnictwa w szkoleniach, rozwoju osobistego i zawodowego, a coraz częściej również atrakcyjne benefity pozapłacowe.

Jaka praca na Dolnym Śląsku po studiach?

Absolwenci szkół wyższych, którzy dopasują kierunek studiów do potrzeb lokalnego rynku pracy, mogą znaleźć zatrudnienie w zawodach deficytowych. Warto szukać pracy już podczas studiów. Na uwagę zasługują także staże, po których przedsiębiorcy często oferują studentom dalszą współpracę.

Jak wynika z „Barometru zawodów”, w 2021 roku po studiach pracę we Wrocławiu i innych dolnośląskich miastach znajdą przede wszystkim:

 • fizjoterapeuci i masażyści,
 • kosmetyczki,
 • lekarze,
 • nauczyciele różnych przedmiotów,
 • opiekunowie medyczni,
 • pielęgniarki i położne,
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości,
 • księgowi,
 • pracownicy służb mundurowych,
 • psycholodzy i psychoterapeuci,
 • ratownicy medyczni,
 • specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi i rekrutacji.

Rynek pracy w województwie dolnośląskim dobrze radzi sobie z kryzysem, o czym świadczą malejąca, niższa od ogólnopolskiej stopa bezrobocia w regionie i rosnąca liczba ofert pracy.

Artykuł sponsorowany