Stworzenie przystanków wiedeńskich na ulicy Świdnickiej w 2021 roku to jedna z wiążących rekomendacji uczestników panelu obywatelskiego. Urzędnicy rekomendację przyjęli, ale z zastrzeżeniem dotyczącym terminu realizacji inwestycji.

Przypomnijmy, od dłuższego czasu magistrat zapowiada budowę przystanków wiedeńskich na ulicy Świdnickiej – w tej sprawie kilka lat temu miasto przeprowadziło konsultacje społeczne i przygotowało projekt całego przedsięwzięcia. W wywiadzie dla naszego magazynu Tomasz Stefanicki, zastępca dyrektora Biura Zrównoważonej Mobilności we wrocławskim magistracie, tłumaczył, że inwestycja została odłożona ze względu na znaczenie ulicy Świdnickiej na mapie linii tramwajowych Wrocławia i obecną skalę inwestycji w torowiska.

– W przypadku jakichkolwiek przesunięć realizacyjnych – a tych niestety nie da się wykluczyć, nie sposób byłoby skoordynować poszczególnych prac, aby zapewnić właściwe funkcjonowanie komunikacji tramwajowej. Ryzyko jest za duże – podkreślał urzędnik.

Tomasz Stefanicki wyjaśniał, że trudno też teraz jednoznacznie zadeklarować termin, w którym przystanki mogą powstać.

– Jest jasnym, że epidemia odciśnie się na przychodach budżetowych, w związku z czym musimy być ostrożni w deklarowaniu terminów dużych inwestycji na najbliższe lata. Niemniej, nie tracimy czasu – równolegle przygotowujemy dokumentację dla innych przystanków, na których pasażerowie mają problemy z wsiadaniem do tramwajów. Dotyczy to placów Nowy Targ i Teatralnego, ulicy Szewskiej i Grabiszyńskiej. Chcemy mieć gotowy cały pakiet dokumentacji związanych z wynoszeniem peronów i w zależności od pilności zadań i możliwości finansowych w danym roku, jak najlepiej wybierać inwestycje – mówił Stefanicki.

Paneliści chcą przystanków wiedeńskich na Świdnickiej

Stworzenie przystanków wiedeńskich na ulicy Świdnickiej (Renoma i Arkady) było też tematem, który poruszono podczas panelu obywatelskiego. Za realizacją tej inwestycji w 2021 roku opowiedziało się 80% panelistów, co oznacza, że rekomendacja jest dla władz miasta wiążąca. Kilka dni temu miasto przedstawiło swój komentarz do wyników panelu obywatelskiego.

– Rekomendacja została przyjęta do realizacji z zastrzeżeniem, a zastrzeżenie dotyczy wskazanego przez panel terminu jej realizacji – wyjaśnia magistrat.

Urzędnicy tłumaczą, że dokumentacja na budowę przystanków jest obecnie w fazie końcowej opracowania.

– Na 2021 r. zostały już zaplanowane kolejne etapy remontów torowisk, realizowane przez MPK w ramach programu TORYwolucja. Nadal dotyczą one strategicznych miejsc w centrum. Analiza obowiązującego dziś harmonogramu robót torowych, realizowanych przez MPK pokazała, że na 2021 rok nie można zadeklarować prac związanych z budową przystanków wiedeńskich w ciągu ulicy Świdnickiej – tłumaczą urzędnicy.

Podkreślają, że na 2021 rok zaplanowane są bowiem inwestycje torowe w centrum: rozjazdy na Podwalu i Grodzkiej, kolejne inwestycje torowe związane z tramwajem na Popowice, remonty torowisk na ul. Piotra Skargi i pl. Dominikańskim, a potem na ul. Legnickiej, pl. Jana Pawła II i rozjazdy na ul. Kazimierza Wielkiego, pl. Dominikańskim oraz krzyżownice na skrzyżowaniu ul. Kazimierza Wielkiego i ul. Widok.

W II kwartale 2021 – po wymianie rozjazdów na pl. Dominikańskim – planowane jest oddanie I części Trasy Autobusowo-Tramwajowej na Nowy Dwór – od placu Orląt Lwowskich do ul. Śrubowej.

– Dodatkowo miasto planuje rozpoznanie stanu torowiska na ul. Świdnickiej w rejonie Arkad – jeśli potwierdzą się obserwacje, że wymaga ono bieżącego remontu, to wtedy będziemy chcieli skoordynować go z budową przystanków – informuje magistrat.

Niezależnie od tego, w najbliższym czasie planowana jest realizacja wyniesienia przystanku na pl. Nowy Targ – ZDIUM przeprowadził już przetarg, a w trakcie projektowania są także przystanki wiedeńskie na ul. Grabiszyńskiej.

– Tak więc, po zakończeniu wymienionych działań remontowych w centrum, powrócimy do tematu terminu budowy przystanków wiedeńskich na ul. Świdnickiej – dodają urzędnicy.

Foto główne: Neo[EZN], fotopolska.eu