Radny z osiedla Muchobór Wielki zwraca uwagę na rozbieżne stanowisko magistratu w temacie poziomego skrzyżowania linii kolejowej z linią tramwajową. – To, co jest możliwe wg miasta do zastosowania przy budowie linii tramwajowej na Jagodno, jest stanowczo wykluczane w okoliczności budowy linii tramwajowej na Muchobór Wielki – podkreśla.

We wtorek 14 kwietnia radny osiedla Muchobór Wielki Jarosław Góral skierował do prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka pismo w sprawie budowy linii tramwajowej na Muchobór Wielki.

– Wnoszę o to, aby w ramach toczącego się postępowania w przedmiocie budowy linii tramwajowej na osiedle Jagodno do postępowania tego włączyć także temat dotyczący budowy linii tramwajowej na osiedle Muchobór Wielki – pisze Jarosław Góral.

Jak argumentuje radny, miasto aktywnie prowadzi postępowanie zmierzające do budowy linii tramwajowej na Jagodno, nie dostrzegając potrzeby budowy w ramach tego postępowania linii tramwajowych na inne wrocławskie osiedla, w tym m.in. na Muchobór Wielki. Jarosław Góral wylicza, że wedle stanu na koniec 2019 roku, na osiedlu Muchobór Wielki zameldowanych jest 12 842 osób, a na osiedlu Jagodno 6 875 osób.

Stan faktyczny obu spraw, przebieg planowanej trasy jest do siebie bardzo podobny. W obu przypadkach planowana linia tramwajowa krzyżuje się z linią kolejową, z tym, że skrzyżowanie linii kolejowej nr 751 z jezdnią na osiedlu Muchobór Wielki funkcjonuje nielegalnie. W szczególności, zagrożenie na tym skrzyżowaniu wynika z małego kąta (38°) przecięcia się linii kolejowej z drogą publiczną – tłumaczy radny.

Góral przypomina, że na budowę skrzyżowania w takim kształcie została wydana w październiku 2007 roku przez Wojewodę Dolnośląskiego, zgoda na czasowe – do 31 grudnia 2011 roku – odstępstwo od warunków technicznych wymaganych dla przecięcia linii kolejowych z drogami publicznymi.

Odstępstwo czasowe uwarunkowane było budową wiaduktu kolejowego do dnia 31 grudnia 2011 roku. Pomimo tego warunku, wiadukt nie został wybudowany w wyznaczonym terminie, a skrzyżowanie jest nadal użytkowane bez wymaganego zezwolenia – zaznacza osiedlowy radny.

„Rozbieżne stanowisko miasta”

Jak podkreśla Jarosław Góral, na szczególna uwagę zasługuje rozbieżne stanowisko miasta w temacie poziomego skrzyżowania linii kolejowej z linią tramwajową. Przypomina, że PKP PLK negatywnie zaopiniowało przedstawioną przez Urząd Miejski Wrocławia propozycję, by linia tramwajowa na Jagodno i linia kolejowa nr 285 krzyżowały się w jednym poziomie.

O ile w przypadku budowy linii tramwajowej na osiedle Jagodno miasto w sposób zdecydowany optuje za takim rozwiązaniem, o tyle w przypadku budowy linii tramwajowej na osiedle Muchobór Wielki stanowczo taką możliwość odrzuca podtrzymując stanowisko Ministerstwa Infrastruktury – wyjaśnia Góral. 

Radny przytacza także treść odpowiedzi Departamentu Infrastruktury i Gospodarki Urzędu Miejskiego we Wrocławiu z lutego 2015 roku na wniosek samorządu osiedla Muchobór Wielki.

„Odnosząc się do Państwa uwag szczegółowych przypominamy, że podnoszona przez Państwa kwestia możliwości pokonania przez tramwaj przejazdu kolejowego w poziomie torów kolejowych została wykluczona przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w przesłanym Państwu pisemnym uzasadnieniu. Jak Państwu wiadomo, stwierdzono w nim jednoznacznie, że budowa linii tramwajowej nie jest to możliwa bez wcześniejszej przebudowy linii kolejowej i budowy wiaduktu kolejowego.”

Jarosław Góral przekonuje, że to co jest możliwe wg miasta do zastosowania przy budowie linii tramwajowej na osiedle Jagodno, jest stanowczo wykluczane przez miasto w okoliczności budowy linii tramwajowej na osiedle Muchobór Wielki.

Miasto Wrocław w ramach przeciwdziałania powstawania podziałów w społeczeństwie Wrocławia na lepszych i gorszych, przeciwdziałając wykluczeniu społecznemu mieszkańców osiedla Muchobór Wielki w dostępie do wygodnego, szybkiego środka transportu powinno samo dostrzegać potrzebę równego traktowania mieszkańców przy planowaniu inwestycji, które znacząco przyczyniają się do poprawy życie mieszkańców na osiedlach Wrocławia – komentuje radny.

Budowa linii tramwajowej planowana od lat

O budowie linii tramwajowej na Muchobór Wielki mówi się od dawna. Była ona zapisana już w poprzednim studium Wrocławia, uchwalonym w maju 2010 roku. Trasa tramwajowa wraz z pętlą są uwzględnione także w obowiązującym od wielu lat miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla Muchoboru Wielkiego. Jarosław Góral dodaje, że samorząd osiedla w sposób oficjalny stara się o budowę linii tramwajowej na Muchobór Wielki od 2014 roku.

Wg mojej wiedzy samorząd osiedla Jagodno takiego formalnego, oficjalnego wniosku, nie składał nigdy, nie były w tej sprawie podjęte żadne uchwały samorządu osiedla Jagodno – zaznacza radny.

Temat pojawił się także przy okazji konsultacji dotyczących trasy autobusowo-tramwajowej, która połączy Nowy Dwór z centrum Wrocławia. Część złożonych w ramach konsultacji uwag dotyczyła sąsiadującego z Nowym Dworem Muchoboru Wielkiego i przedłużenia linii tramwajowej na to osiedle. Urzędnicy tłumaczyli wówczas, że trasa tramwajowa na Muchobór Wielki nie może powstać od razu z trasą na Nowy Dwór.

Linia tramwajowa na Muchobór to przedsięwzięcie, które według szacunków będzie kosztować dwa razy drożej, niż trasa wzdłuż ul. Rogowskiej. Głównym powodem wzrostu kosztu jest pokonanie linii kolejowej – czytamy w raporcie z konsultacji.

Dodajmy, że o to, jaki środek transportu publicznego (autobus czy tramwaj) powinien połączyć Muchobór Wielki z centrum miasta, magistrat chce zapytać mieszkańców w ramach panelu obywatelskiego (pierwotnie planowanego na kwiecień i maj, ale ze względu na epidemię koronawirusa, przełożonego na inny termin).

Budowa trasy tramwajowej na Muchobór Wielki to także jedna z obietnic wyborczych, złożonych w 2018 roku przez prezydenta Jacka Sutryka. Zgodnie z zaprezentowanym w 2016 roku Wrocławskim Programem Tramwajowym, inwestycja ma zostać jednak zrealizowana dopiero po 2022 roku.

Foto główne: Neo[EZN], fotopolska.eu