Od września czekają nas zmiany w cenniku MPK. Znikną bowiem bilety na autobusy pośpieszne, podmiejskie i nocne. Zastąpi je jeden bilet na wszystkie linie.

O planowanych zmianach w cenniku biletów MPK informowaliśmy już na początku lutego.

– Wprowadzimy jeden bilet na wszystkie linie. Oznacza to likwidację biletów jednorazowych na linie pośpieszne, podmiejskie i nocne. Stosowny projekt uchwały zostanie przedstawiony radzie miejskiej. Będzie obowiązywał już tylko bilet jednorazowy za 3,40 zł. Tym samym obniżone zostaną ceny biletów okresowych imiennych. Zmiany będą obowiązywać od września tego roku – zapowiadał prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.

Na marcowej sesji rady miejskiej radni zajmą się projektem uchwały w tej sprawie.

Szczegóły zmian w cenach biletów

Jak czytamy w uzasadnieniu uchwały, planowane zmiany zakładają wprowadzenie w miejsce biletu jednorazowego na linie normalne i podmiejskie (którego cena biletu pełnego wynosi 3,40 zł) oraz biletu jednorazowego na linie pośpieszne i nocne (którego cena biletu pełnego wynosi 3,60 zł) – biletu jednorazowego na wszystkie linie w cenie 3,40 zł.

W konsekwencji, z taryfy zniknie też bilet 30-dniowy na linie normalne, spadnie z kolei cena biletu 30-dniowego na wszystkie linie (z 98 zł na 90 zł, czyli do aktualnej ceny biletu 30-dniowego na linie normalne) i cena biletu 60-dniowego na wszystkie linie (ze 180 zł na 170 zł). Nie będzie już także biletu 30-dniowego aglomeracyjnego na linie normalne, a cena biletu 30-dniowego aglomeracyjnego na wszystkie linie spadnie (z 86 zł na 72 zł, czyli do aktualnej ceny biletu aglomeracyjnego 30-dniowego na linie normalne). Zmniejszona zostanie również cena biletu semestralnego 5-miesięcznego na 2 dowolne linie (z 250 zł na 230 zł).

– Zaproponowane regulacje spowodują uproszenie taryfy biletowej miejskiej komunikacji zbiorowej, co zwiększy komfort pasażerów przy wnoszeniu opłat za przejazd i poprawi dostępności oferty biletowej. Dodatkowo wprowadzenie projektowanych zmian przyczyni się do zmniejszenia kosztów komunikacji miejskiej ponoszonych przez pasażerów linii pośpiesznych i nocnych, podróżujących na podstawie biletów jednorazowych, 30-dniowych, 60-dniowych oraz aglomeracyjnych, a także pasażerów nabywających bilety semestralne 5-miesięczne na 2 dowolne linie – tłumaczą urzędnicy.

Szacunkowy koszt wprowadzenia tych zmian to około 1,75 mln złotych. O tyle zmniejszą się wpływy do budżetu miasta z tytułu sprzedaży biletów w skali roku.

Nowy cennik MPK