Odbudowa trzech krawędzi peronowych i torów na Dworcu Świebodzkim, rozbudowa istniejącej linii Wrocław Świebodzki – Wrocław Muchobór, a także przebudowa przystanku Środa Śląska – to trzy komponenty projektu, planowanego do zgłoszenia do programu Kolej Plus, który ma stanowić podwaliny dla systemu Wrocławskiej Kolei Metropolitalnej.

Jak informowaliśmy pod koniec lipca, trwa nabór wniosków do rządowego programu Kolej Plus. Władze naszego województwa zapowiedziały, że wśród zadań, które zgłoszą do PKP PLK, znajdzie się m.in. uruchomienie połączeń kolejowych do Sycowa, Bogatyni i Złotoryi.

Podwaliny pod Wrocławską Kolej Metropolitalną

Samorząd Dolnego Śląska na początku sierpnia zwrócił się także do wrocławskiego magistratu z propozycją udziału w projekcie „Budowa bazowej infrastruktury do uruchomienia Wrocławskiej Kolei Metropolitalnej”, planowanym do zgłoszenia w ramach programu Kolej Plus. Projekt ten – jak zaznaczają urzędnicy – ma stanowić podwaliny dla systemu WKM.

Pismo władz regionu trafiło 6 sierpnia na Kolegium Prezydenta Wrocławia, podczas którego omówiono propozycję udziału miasta w tym projekcie i wydano kierunkową zgodę.

Miasto wstępnie zadeklarowało udział w projekcie, pod warunkiem, że pozostałe samorządy zainteresowane inwestycjami również będą partycypować w ich realizacji. Na obecnym etapie deklaracja ta nie rodzi żadnych skutków. Umożliwi jedynie złożenie wniosku do programu KOLEJ + jako Lider. Szczegółowy zakres inwestycji, jej koszty oraz ewentualne zaangażowanie partnerów zostanie ustalony po złożeniu wniosków, ich ocenie oraz przygotowaniu dokumentacji przedprojektowej. Wówczas miasto przeanalizuje kwestie zabezpieczenia środków budżetowych na ten projekt – tłumaczy nam Grzegorz Rajter z biura prasowego wrocławskiego magistratu.

Jak wyjaśniają urzędnicy, zakres projektu obejmuje 3 komponenty:

  • Odbudowa trzech krawędzi peronowych i torów na stacji Wrocław Świebodzki wraz z elektryfikacją i urządzeniami sterowania ruchem kolejowym – włączenie w istniejący układ torowy z możliwością prowadzenia ruchu na kierunku Kąty Wrocławskie/Jaworzyna Śląska, Brzeg Dolny/Wołów, Środa Śląska/Legnica;
  • Rozbudowa istniejącej linii 757 Wrocław Świebodzki – Wrocław Muchobór o drugi tor oraz budowa czwartej krawędzi peronowej Wrocław Muchobór – prowadzenie ruchu w kierunku Legnicy i Wołowa w sposób odseparowany od ruchu dalekobieżnego i regionalnego;
  • Przebudowa przystanku Środa Śląska z budową torów końcowych z wjazdem i wyjazdem od strony Wrocławia oraz peronem – umożliwienie przesiadek pomiędzy pociągami dalekobieżnymi/regionalnymi a WKM.

Szacowany przez urząd marszałkowski koszt projektu to 130-150 mln złotych. Wymagany wkład własny samorządów przy składaniu wniosków do programu Kolej Plus to 15%, czyli około 20-23 mln złotych. Liderem projektu będzie samorząd naszego województwa, a złożenie wniosku zaplanowano na 26 sierpnia.

Przeczytaj także: Pociągi wrócą na Dworzec Świebodzki?

Kolej Plus ma walczyć z wykluczeniem komunikacyjnym

Przypomnijmy, pod koniec maja 2020 roku PKP Polskie Linie Kolejowe SA rozpoczęły nabór wniosków od samorządów do Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus. Jak tłumaczyli przedstawiciele ministerstwa infrastruktury, głównym celem programu Kolej Plus jest połączenie miejscowości liczących powyżej 10 tys. mieszkańców z miastami wojewódzkimi i rozbudowa infrastruktury kolejowej. Program ma eliminować wykluczenie komunikacyjne poprzez zapewnienie lepszego dostępu do kolei.

– Program Kolej Plus to budowa i odbudowa połączeń kolejowych. Przez nieodpowiedzialną politykę transportową po 1989 r. wiele linii kolejowych zostało zlikwidowanych. Nie powstały też nowe – tam, gdzie są one potrzebne i oczekiwane przez Polaków. Wychodzimy naprzeciw tym oczekiwaniom. To pierwszy w historii program tego typu – podkreślał minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Program zakłada realizację inwestycji liniowych, czyli modernizację istniejących lub budowę nowych linii kolejowych oraz inwestycje punktowe, np. budowę nowych przystanków, mijanek czy łącznic kolejowych.

Ogłoszony przez PKP PLK nabór składa się z dwóch etapów. W pierwszym – przez okres 90 dni, czyli do 26 sierpnia – od jednostek samorządu terytorialnego przyjmowane będą zgłoszenia projektu, pomysły inwestycyjne. Następnie zgłoszenia będą oceniane pod względem formalnym i kwalifikowane do etapu drugiego. W etapie drugim samorządy będą miały 12 miesięcy na opracowanie wstępnego studium planistyczno-prognostycznego.

Dofinansowanie ze środków programu będzie wynosić 85 proc. Pozostałe 15 proc. stanowić mają środki własne samorządów.

– Budżet Kolej Plus wynosi 5,6 mld zł, co przy 15 proc. udziale samorządów daje możliwość zrealizowania inwestycji o wartości 6,6 mld zł. Zadania realizowane w ramach Programu mogą obejmować opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej  lub opracowanie dokumentacji projektowo- technicznej wraz z realizacją robót – wylicza ministerstwo infrastruktury.

Program Kolej Plus zaplanowano do realizacji do 2028 roku.

Foto główne: Beata Ratuszniak-Matejuk