Trwa nabór wniosków do rządowego programu Kolej Plus. Władze naszego województwa zapowiadają, że wśród zadań, które zgłoszą do PKP PLK, znajdzie się m.in. uruchomienie połączeń kolejowych do Sycowa, Bogatyni i Złotoryi.

Jak poinformował Tymoteusz Myrda, członek zarządu województwa dolnośląskiego, trwają rozmowy o tym, jakie dolnośląskie inwestycje zostaną ujęte we wniosku składanym do programu Kolej Plus.

Wśród zadań, które są dla nas ważne znajdzie się na pewno udostępnienie kolei dla mieszkańców Sycowa, Bogatyni i Złotoryi – zapowiada Tymoteusz Myrda.

Pełna lista zadań ma być gotowa w drugiej połowie sierpnia. 

Kolej Plus ma walczyć z wykluczeniem komunikacyjnym

Przypomnijmy, pod koniec maja 2020 roku PKP Polskie Linie Kolejowe SA rozpoczęły nabór wniosków od samorządów do Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus. Jak tłumaczyli przedstawiciele ministerstwa infrastruktury, głównym celem programu Kolej Plus jest połączenie miejscowości liczących powyżej 10 tys. mieszkańców z miastami wojewódzkimi i rozbudowa infrastruktury kolejowej. Program ma eliminować wykluczenie komunikacyjne poprzez zapewnienie lepszego dostępu do kolei.

Program Kolej Plus to budowa i odbudowa połączeń kolejowych. Przez nieodpowiedzialną politykę transportową po 1989 r. wiele linii kolejowych zostało zlikwidowanych. Nie powstały też nowe – tam, gdzie są one potrzebne i oczekiwane przez Polaków. Wychodzimy naprzeciw tym oczekiwaniom. To pierwszy w historii program tego typu – podkreślał minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Program zakłada realizację inwestycji liniowych, czyli modernizację istniejących lub budowę nowych linii kolejowych oraz inwestycje punktowe, np. budowę nowych przystanków, mijanek czy łącznic kolejowych.

Ogłoszony przez PKP PLK nabór składa się z dwóch etapów. W pierwszym – przez okres 90 dni, czyli do 26 sierpnia – od jednostek samorządu terytorialnego przyjmowane będą zgłoszenia projektu, pomysły inwestycyjne. Następnie zgłoszenia będą oceniane pod względem formalnym i kwalifikowane do etapu drugiego. W etapie drugim samorządy będą miały 12 miesięcy na opracowanie wstępnego studium planistyczno-prognostycznego.

Dofinansowanie ze środków programu będzie wynosić 85 proc. Pozostałe 15 proc. stanowić mają środki własne samorządów.

Budżet Kolej Plus wynosi 5,6 mld zł, co przy 15 proc. udziale samorządów daje możliwość zrealizowania inwestycji o wartości 6,6 mld zł. Zadania realizowane w ramach Programu mogą obejmować opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej  lub opracowanie dokumentacji projektowo- technicznej wraz z realizacją robót – wylicza ministerstwo infrastruktury.

Program Kolej Plus zaplanowano do realizacji do 2028 roku.