Trwają prace nad koncepcją Wrocławskiej Kolei Metropolitalnej. – W ciągu trzech miesięcy przygotujemy pełną koncepcję układu sieci, zakresy inwestycji infrastrukturalnych, zapotrzebowanie na tabor i oczywiście szacowany koszt całego przedsięwzięcia – zapowiadają władze Dolnego Śląska.

Przypomnijmy, pod koniec sierpnia zakończył się nabór wniosków do rządowego programu Kolej Plus. Zarząd naszego województwa wskazał pięć projektów, kluczowych dla rozwoju sieci kolejowej w regionie. Jednym z nich jest poprawa jakości połączeń z Legnicy do Wrocławia na odcinku Środa Śląska – Wrocław.

Projekt zakłada wybudowanie podstawowej infrastruktury kolejowej w obrębie Wrocławskiego Węzła Kolejowego na odcinku Wrocław Świebodzki – Wrocław Muchobór. Pozwoli to na uruchomienie nowych połączeń w ramach Wrocławskiej Kolei Metropolitalnej (WKM) na kierunkach Wrocław – Środa Śląska, Wrocław – Wołów oraz Wrocław – Jaworzyna Śląska. Przebudowie poddana zostanie również stacja Środa Śląska w celu dostosowania jej do kończenia i zaczynania biegu pociągów WKM – tłumaczyli w sierpniu przedstawiciele urzędu marszałkowskiego.

Teraz, jak poinformował Tymoteusz Myrda – członek zarządu naszego województwa, trwają prace nad koncepcją Wrocławskiej Kolei Metropolitalnej.

Rozmawialiśmy dziś z władzami Wrocławia na temat pomysłu, jaki Województwo Dolnośląskie ma na kolej dla Dolnego Śląska i metropolii wrocławskiej. Przedstawiliśmy model, jaki naszym zdaniem najlepiej zda egzamin, jeśli chodzi o obecne potrzeby regionu i jego stolicy – podał w poniedziałek Tymoteusz Myrda.

Jak podkreśla Myrda, prezydent Wrocławia Jacek Sutryk pozytywnie ocenił ten pomysł.

Uzgodniliśmy, że w ciągu trzech miesięcy przygotujemy pełną koncepcję układu sieci, zakresy inwestycji infrastrukturalnych, zapotrzebowanie na tabor i oczywiście szacowany koszt całego przedsięwzięcia – wyjaśnia członek zarządu Dolnego Śląska.

Pociągi mają wrócić na Świebodzki

Jak już informowaliśmy, samorząd Dolnego Śląska na początku sierpnia zwrócił się do wrocławskiego magistratu z propozycją udziału w projekcie „Budowa bazowej infrastruktury do uruchomienia Wrocławskiej Kolei Metropolitalnej”, planowanym do zgłoszenia w ramach programu Kolej Plus. Projekt ten – jak zaznaczali urzędnicy – ma stanowić podwaliny dla systemu WKM.

– Miasto wstępnie zadeklarowało udział w projekcie, pod warunkiem, że pozostałe samorządy zainteresowane inwestycjami również będą partycypować w ich realizacji. Na obecnym etapie deklaracja ta nie rodzi żadnych skutków. Umożliwi jedynie złożenie wniosku do programu KOLEJ + jako Lider. Szczegółowy zakres inwestycji, jej koszty oraz ewentualne zaangażowanie partnerów zostanie ustalony po złożeniu wniosków, ich ocenie oraz przygotowaniu dokumentacji przedprojektowej. Wówczas miasto przeanalizuje kwestie zabezpieczenia środków budżetowych na ten projekt – tłumaczył nam w sierpniu Grzegorz Rajter z biura prasowego wrocławskiego magistratu.

Jak wyjaśniali urzędnicy, zakres projektu obejmuje 3 komponenty:

  • Odbudowa trzech krawędzi peronowych i torów na stacji Wrocław Świebodzki wraz z elektryfikacją i urządzeniami sterowania ruchem kolejowym – włączenie w istniejący układ torowy z możliwością prowadzenia ruchu na kierunku Kąty Wrocławskie/Jaworzyna Śląska, Brzeg Dolny/Wołów, Środa Śląska/Legnica;
  • Rozbudowa istniejącej linii 757 Wrocław Świebodzki – Wrocław Muchobór o drugi tor oraz budowa czwartej krawędzi peronowej Wrocław Muchobór – prowadzenie ruchu w kierunku Legnicy i Wołowa w sposób odseparowany od ruchu dalekobieżnego i regionalnego;
  • Przebudowa przystanku Środa Śląska z budową torów końcowych z wjazdem i wyjazdem od strony Wrocławia oraz peronem – umożliwienie przesiadek pomiędzy pociągami dalekobieżnymi/regionalnymi a WKM.

Szacowany przez urząd marszałkowski koszt projektu to 130-150 mln złotych. Wymagany wkład własny samorządów przy składaniu wniosków do programu Kolej Plus to 15%, czyli około 20-23 mln złotych.

Przeczytaj także: Pociągi mają wrócić na Dworzec Świebodzki