Trwa budowa drogi ekspresowej S3 na Dolnym Śląsku, którą dojedziemy do polsko-czeskiej granicy w Lubawce. W toku jest m.in. drążenie dłuższego tunelu drogowego przez pasmo Gór Wałbrzyskich.

Droga ekspresowa S3 od Bolkowa do granicy państwa w Lubawce będzie drogą dwujezdniową, wyposażoną w dwa pasy ruchu i pas awaryjny o długości ponad 31 kilometrów. Trasa podzielona jest na dwa mniejsze odcinki realizacyjne: zadanie III od węzła Bolków do węzła Kamienna Góra oraz zadanie IV od węzła Kamienna Góra do Lubawki (granica państwa).

W ramach inwestycji wybudowane będą m.in. dwa dwunawowe tunele drogowe – tunel TS-26 o długości ok. 2300 m, pomiędzy miejscowościami Sady Górne, Stare i Nowe Bogaczowice oraz dwunawowy tunel drogowy TS-32 o długości ok. 320 m niedaleko miejscowości Gostków, a także trzy węzły drogowe, dwa punkty Kontroli Granicznej i dwa MOP-y Jaczków – wylicza Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Trwa drążenie tunelu

Na zadaniu III, pod koniec zeszłego roku rozpoczęło się drążenie dłuższego tunelu TS-26 od strony południowej.

W nawie wschodniej wydrążono już blisko 270 metrów, a w nawie zachodniej 240 metrów. Od 9 marca br. trwa drążenie tunelu na portalu północnym. Prace realizowane są na obu nawach jednocześnie. Prowadzone są także roboty związane z odstrzałem materiału skalnego z terenu przewidzianego pod tunel TS-32. Oba tunele umożliwią dotychczasowe użytkowanie terenu, w tym również przemieszczanie się zwierząt po powierzchni terenu. Ponadto wykonawca prowadzi roboty drogowe w zakresie wykopów, odhumusowania oraz stabilizacji podłoża na drogach wewnętrznych i trasie głównej. W zakresie obiektów inżynierskich prowadzone są roboty związane z ich posadowieniem oraz prace przygotowawcze niezbędne do realizacji obiektów inżynierskich na tym odcinku – wymienia GDDKiA.

Z kolei na zadaniu IV wykonawca realizuje roboty drogowe ziemne przy wykorzystaniu kilkudziesięciu jednostek sprzętowych, planując w najbliższych tygodniach kolejne prace związane z użyciem materiałów wybuchowych.

Na budowie kompletowane są części awanbek’ów, czyli tzw. dziobów montażowych, które będą wykorzystywane podczas budowy mostów. Wykonawca planuje użycie dziesięciu zestawów awanbek’ów. Trwa betonowanie belek ślizgowych stacji roboczych, przyczółków, podpór obiektów inżynieryjnych. W II kwartale 2021r. planowana jest budowa ustrojów nośnych metodą nasuwania podłużnego, jednocześnie na pięciu kilkuset metrowych obiektach w ciągu nowobudowanej drogi S3. Prowadzone są prace kończące przebudowę kilkukilometrowych odcinków sieci elektroenergetycznych, w tym wysokiego napięcia. Planowana jest również kontynuacja prac w zakresie przebudowy koryta rzeki Bóbr – tłumaczą drogowcy.

Wartość inwestycji to prawie 2,5 mld złotych. Przedsięwzięcie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.