Przed terminem udało się zakończyć trzeci z pięciu etapów remontu na pl. Jana Pawła II. Ruch kołowy na zamkniętym do tej pory odcinku ma powrócić już w ten weekend. Za tydzień wyremontowanym torowiskiem mają pojechać tramwaje.

– Dzięki dobrej organizacji pracy III etap zakończymy tydzień przed terminem, co umożliwi szybszy powrót ruchu kołowego w tym miejscu. Nastąpi to w najbliższą sobotę, 19 marca – zapowiedział w piątek Krzysztof Balawejder, prezes MPK.

Remont torów na skrzyżowaniu w obrębie pl. Jana Pawła II podzielono na pięć etapów. W ramach właśnie zakończonego wykonano nie tylko wymianę przez MPK skrzyżowania torowego, ale też uszczelniono dylatację przejścia podziemnego.

Kolejny etap remontu ma rozpocząć się 26 marca. Wtedy torowcy zajmą się modernizacją rozjazdu od strony mostu Sikorskiego. Wymieniony ma zostać też fragment torów między placem a mostem oraz odcinek łączący z ul. Księcia Witolda. Prace związane z tym etapem mają potrwać do maja.