Od 27 września zapłacimy za parkowanie na ulicy Sienkiewicza, na odcinku od ulicy Piastowskiej do Bujwida. W październiku planowane jest uruchomienie kolejnych płatnych miejsc postojowych: na ulicach Liskego, Sopockiej, Bujwida oraz Komuny Paryskiej.

Jak podkreślają urzędnicy, są to przykłady realizacji wniosków mieszkańców wdrażane we współpracy z Radami Osiedli.

We wszystkich przypadkach wiążą się one z bliskością obiektów generujących popyt na miejsca postojowe, na przykład campusów uczelni wyższych skupionych w ciągu Osi Grunwaldzkiej. W takim otoczeniu mieszkańcy coraz częściej domagają się regulacji parkowania poprzez wprowadzenie parkomatów. To poprawia rotację i sprawia, że zdecydowanie łatwiej znaleźć wolne miejsce postojowe – wyjaśnia Tomasz Stefanicki z Biura Zrównoważonej Mobilności Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta przypomina, że obszar Strefy Płatnego Parkowania został poszerzony decyzją Rady Miejskiej Wrocławia w 2019 roku, w wyniku prowadzonych wcześniej konsultacji społecznych.

Na mapie obejmuje on obecnie praktycznie całe wrocławskie śródmieście, jednak płatne miejsca postojowe w nowych granicach strefy wyznaczane są we współpracy z Radami Osiedli, dlatego proces ten postępuje stopniowo. Rozszerzona granica strefy daje możliwość prawną wyznaczenia w jej obrębie nowych miejsc objętych opłatami – tłumaczą przedstawiciele ZDiUM-u.

Zaznaczają, że ideą wprowadzanych zmian jest jednak zawsze autonomiczna decyzja mieszkańców i rady osiedla danego obszaru, w zakresie wyboru konkretnych odcinków ulic mających zostać objętych opłatami. Takie wnioski mieszkańcy osiedli mogą kierować do Biura Zrównoważonej Mobilności Urzędu Miejskiego Wrocławia. 

– Wrocław ma jedną z najmniejszych stref płatnego parkowania spośród dużych miast w Polsce, obejmuje ona 5.025 miejsc postojowych. W miastach takich jak Poznań czy Szczecin analogiczne strefy są zdecydowanie większe (Poznań – 7.212, Szczecin – 6.853). W Krakowie strefa płatnego parkowania obejmuje ponad czterokrotnie więcej miejsc postojowych – 20.150 – wylicza Ewa Mazur z Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta.

Miejsca objęte opłatami od 27 września znajdują się w podstrefie V Strefy Płatnego Parkowania (dawna strefa C). W SPP opłaty obowiązują w dni robocze w godz. 9:00-18:00.