Nowe znaki drogowe informują kierowców o miejscach częstych wędrówek jeży. Pierwsze zwisły w poniedziałek przy ul. Krzywoustego. To efekt wspólnej kampanii ZDiUM-u oraz stowarzyszenia EKOSTRAŻ, która ma uczulić kierowców na obecność tych zwierząt w przestrzeni miejskiej.

Znak „Uwaga Jeże” to żółta tablica z wizerunkiem zwierzęcia. Jego wzór został wybrany przez wrocławian w głosowaniu. Tego typu oznakowanie zostało ustawione w poniedziałek, w miejscu częstych wędrówek tych zwierząt.

– W Polsce jeże objęte są częściową ochroną, to znaczy, że istnieje zakaz ich chwytania
i przetrzymywania oraz niszczenia ich siedlisk. Dodałabym do tego również moralny obowiązek dbania o nie, jako że są to istoty, które żyją razem z nami i również mieszkają w miastach – wyjaśnia Marta Zienkiewicz ze Stowarzyszenia Ochrony Zwierząt EKOSTRAŻ. – Do Ekostraży trafia bardzo dużo jeży, które są ofiarami wypadków, jest to około 25% przypadków. Jeże mają wykształcony taki mechanizm obronny, że nie uciekają przed zagrożeniem, tylko zwijają się w kulę i stroszą kolce. Dlatego należy zwracać na nie szczególną uwagę na drodze, zarówno w nocy, jak i w dzień, ponieważ wtedy na drogę wychodzą matki karmiące młode oraz osobniki chore – dodaje aktywistka.

Na razie nowe oznakowania zostało ustawione przy ul. Bolesława Krzywoustego w pobliżu wiaduktu w ciągu ul. Kowalskiej. – Mamy oczywiście świadomość, że nie jest to jedyne miejsce w naszym mieście, gdzie jeże się przemieszczają i przekraczają ruchliwe drogi – wyjaśnia Katarzyna Krauze z Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu.

Teraz ZDiUM będzie badał, jak kampania wpłynie na zachowanie kierowców. Urzędnicy liczą, że dzięki specjalnemu oznakowaniu samochody w tym miejscu będą jeździć wolniej, dzięki czemu rzadziej będzie dochodziło do śmiertelności zwierzyny na wspomnianej drodze. Jeżeli projekt odniesie sukces, niewykluczone, że podobne znaki staną też w innych częściach Wrocławia.

Miejsca na terenie miasta, w których dzikie zwierzęta są szczególnie narażone na niebezpieczeństwo można zgłaszać pod adresem: dzikiezwierzeta@zdium.wroc.pl.

– Co roku Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu będzie zbierał wszystkie zgłoszenia do 1 września. Następnie, po analizie wskazanych miejsc i ich ostatecznym wyborze we współpracy z Parterami projektu, nowe znaki będą ustawiane w marcu – deklarują urzędnicy.