W przyszły poniedziałek i wtorek do Wrocławia przyjadą politolodzy z kilkunastu polskich uczelni, by wziąć udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.: „Rozważania o systemach wyborczych: typy, funkcje i konsekwencje”. Wydarzenie organizuje zespół Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego we współpracy z Stowarzyszeniem na rzecz Zmiany Systemu Wyborczego „Jednomandatowe Okręgi Wyborcze” im. Prof. Jerzego Przystawy. Udział w konferencji jest otwarty dla słuchaczy.

Zasady dotyczące przeprowadzania wyborów powszechnych i sposobów ustalania wyników głosowania są jedną z kluczowych decyzji wpływających na charakter i funkcjonowanie systemu politycznego jako całości. Debata dotycząca systemów wyborczych i ich poszczególnych elementów angażuje dziś nie tylko polityków, ale także organizacje społeczne i zwykłych obywateli. Z jednej strony krytykuje się już wprowadzone rozwiązania, m.in. pod kątem ich reprezentatywności, funkcjonalności i prostoty. Z drugiej – poszukuje się nowych zasad, które stanowiłyby gwarancję realizacji interesów zainteresowanych stron w procesie wyborczym.

Społeczne zainteresowanie problematyką wyborów i zasad ich przeprowadzania, a zwłaszcza obecność tego wątku w debacie przed wyborami parlamentarnymi w 2015 r. w Polsce, zachęciły organizatorów konferencji do podjęcia również naukowej dyskusji poświęconej tej problematyce. W dniach 13-14 marca we wrocławskim Instytucie Politologii przy ul. Koszarowej 3 blisko pięćdziesięciu naukowców z całego kraju wygłosi referaty poświęcone systemom wyborczym, przede wszystkim ich genezie, a także rodzajom, funkcjom i przykładom stosowania.

Organizatorzy zapowiadają również próbę przedstawienia konsekwencji polskich systemów wyborczych dla partii politycznych, ich strategii i taktyk wyborczych oraz dla samych obywateli i organizacji społecznych. Wśród wielu uczestników konferencji znaleźli się wybitni polscy politolodzy, tacy jak m. in. prof. dr hab. Antonii Kamiński z Polskiej Akademii Nauk, prof. dr hab. Krzysztof Skotnicki z Uniwersytetu Łódzkiego oraz prof. dr hab. Andrzej Antoszewski z Uniwersytetu Wrocławskiego.

W trakcie konferencji odbędzie się również debata z udziałem wrocławskich parlamentarzystów – Alicji Chybickiej, Piotra Babiarza, Michała Jarosa, Jarosława Obremskiego – oraz Patryka Hałaczkiewicza i Michała Huzerskiego. Jej uczestnicy będą starali się zaproponować zmiany w aktualnie obowiązującym w Polsce systemie wyborczym, tak by spełniał on oczekiwania elit politycznych oraz przede wszystkim samych wyborców.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Rozważania o systemach wyborczych: typy, funkcje i konsekwencje systemów wyborczych [SZCZEGÓŁOWY PROGRAM]

Wrocław, 13–14.03.2017
Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego
ul. Koszarowa 3, Wrocław

13 marca 2017

10.00 – 11.30 – Rejestracja uczestników konferencji

11.30 – 12.00 – rozpoczęcie konferencji i przywitanie Uczestników
– prof. dr hab. Robert Wiszniowski, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych UWr
– dr hab. Robert Alberski, prof. UWr, Dyrektor Instytutu Politologii UWr

12.00 – 14.00 – Sesja plenarna: Funkcje systemów wyborczych
Prowadzenie: prof. dr hab. Andrzej Antoszewski (Uniwersytet Wrocławski)

Uczestnicy:
dr hab. Mikołaj Cześnik, prof. SWPS (Uniwersytet SWPS, Warszawa) – Agregacyjna funkcja wyborów w polskim systemie politycznym
dr hab. Bartłomiej Michalak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń) – Kreacyjna funkcja wyborów
dr hab. Waldemar Wojtasik (Uniwersytet Śląski, Katowice) – Mobilizacyjna funkcja wyborów

14.00 – 15.00 – przerwa obiadowa

15.00 – 17.00 – Dyskusja plenarna: System wyborczy – propozycje dla Polski
prof. dr hab. Krzysztof Skotnicki (Uniwersytet Łódzki)
Komunikat: Niekonstytucyjność propozycji ograniczenia do dwóch kadencji wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Uczestnicy:
Jarosław Obremski, Senator RP
Michał Jaros, Poseł RO (Nowoczesna)
Patryk Hałaczkiewicz (Bezpartyjni Samorządowcy)
Michał Huzarski (Sojusz Lewicy Demokratycznej)
Prowadzenie: red. Przemysław Gałecki (Polskie Radio Wrocław)

17.00 – Zakończenie pierwszego dnia

14 marca 2017

9.00 – 10.00 – Sesja plenarna
Prowadzenie: dr hab. Robert Alberski, prof. UWr
prof. dr hab. Antoni Kamiński (Polska Akademia Nauk, Warszawa)– Ustrój państwa, ordynacja wyborcza, kultura polityczna
prof. dr inż. Tomasz Kaźmierski (Uniwersytet Southampton) – Samorządy brytyjski – struktura, kompetencje i ordynacje wyborcze

10.00 – 10.15 – Przerwa kawowa

10.15 – 12.00 – Panele dyskusyjne
Panel I: Polski system wyborczy na poziomie lokalnym
Panel III: Systemy wyborcze na świecie – studia przypadków
Panel V: Historyczne systemy wyborcze
Panel VII: Konsekwencje systemów wyborczych
Panel IX: System wyborczy a mechanizmy funkcjonowania reżimu politycznego

12.00 – 12.30 – Przerwa kawowa

12.30 – 14.15 – Panele dyskusyjne
Panel II: System wyborczy a rozliczalność władz
Panel IV: Skutki systemów wyborczych na świecie
Panel VI: Uwarunkowania systemów wyborczych
Panel VIII: Analiza skutków systemów wyborczych

14.30 – Zakończenie konferencji