Wzrost produktu krajowego brutto (PKB) jest najpopularniejszym wskaźnikiem opisującym stan rozwoju gospodarki. Zazwyczaj podaje się jego wartość dla całych państw, umożliwiając w ten sposób porównanie ich gospodarczej kondycji oraz trendów, które w niej dominują. Jakie wyniki otrzymamy, porównując tą metodą poszczególne miasta w Polsce? Jak szybko rozwija się Wrocław?

Mierzenie PKB nie jest ani idealnym, ani jedynym sposobem na zbadanie kondycji gospodarki. Sam wskaźnik jest miarą produkcji wytworzonej przez czynniki wytwórcze zlokalizowane na danym terytorium, ale nie uwzględnia kilku znaczących aspektów: na przykład, nie bierze po uwagę produkcji i usług, które nie są przedmiotem transakcji kupna–sprzedaży. Choć ze wskaźnika korzysta się bardzo często także przy mierzeniu jakości życia, to trzeba pamiętać, że ignoruje on tak kluczowe parametry, jak ilość wolnego czasu, ochrona środowiska czy wsparcie rodziny przy wychowywaniu dzieci. Analizując dane, musimy też mieć na uwadze, że im bardziej dana jednostka się zadłuża, tym większym wzrostem może być w stanie się wykazać.

Rozwój gospodarczy polskich miast

Tak czy inaczej, PKB jest najbardziej uniwersalną metodą porównawczą. O ile wiedza makro, dotycząca całego państwa, wydaje się być dość powszechna, o tyle rozwój poszczególnych miast jest w ten sposób analizowany znacznie rzadziej. Wrocław z pewnością ma się czym pochwalić, ale bezwzględnym liderem nie jesteśmy.

INFOGRAFIKA - rozwój gospodarczy polskich miast

Rozwój polskich miast